top of page
Multi Storey Apartment Building

פרויקטים

המשרד מלווה כיום מאות דיירים במספר פרויקטים ברחבי הארץ הכוללים הקמתם של אלפי יחידות דיור, שטחי מסחר ושטחי ציבור.

פרויקטים נבחרים בליווי משרדנו:

שם הפרויקט: מתחם זלמן שז"ר באר שבע

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

מיקום: רחוב זלמן שז"ר 5-25, באר שבע

דירות קיימות לפינוי: 92 

משרדנו מלווה את בעלי הדירות במתחם זלמן שז"ר, באר שבע.

הפרויקט כולל מאות דירות חדשות שטחי מסחר ושטחים ציבוריים בבנייה מרקמית לצד מגדלים. 

מתחם שזר 5-25 באר שבע.jpg

שם הפרויקט: מתחם הרדוף יקותיאל אדם אור יהודה

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

מיקום: רחוב יקותיאל אדם 1-9 ורחוב הרדוף 1-7, אור יהודה

דירות קיימות לפינוי: 104

משרדנו מלווה את בעלי הדירות במתחם הרדוף יקותיאל אדם, אור יהודה.

הפרויקט מצוי בקרבת תחנת הרכבת הקלה (הקו הסגול) וכולל מאות דירות חדשות ושטחים ציבוריים.

65.png

שם הפרויקט: אפרים 29, קריית ביאליק

מיקום: אפרים 29, קרית ביאליק

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 (הריסה ובניה)

משרדנו מלווה את בעלי הדירות במתחם אפרים 29, קריית ביאליק. במסגרת הפרויקט הבניין הישן נהרס ונבנה בניין חדש שבו קיבלו הדיירים דירות חדשות ותמורות נוספות.

הפרויקט אוכלס.

שם הפרויקט: מתחם השוטרים מזכרת בתיה

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

מיקום: השוטרים 8-10, מזכרת בתיה

דירות קיימות לפינוי: 42 

משרדנו מלווה את בעלי הדירות במתחם השוטרים, מזכרת בתיה.

הפרויקט מקודם תכנונית על ידי הרשות המקומית וכולל מאות דירות חדשות ושטחים ציבוריים.

V2.jpg

שם הפרויקט: מתחם בן טבאי, ירושלים

מיקום: בן טבאי 8 ו- 10, ירושלים

יחידות קיימות לפינוי: 44

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

משרדנו מלווה את בעלי הדירות במתחם בן טבאי בירושלים.

הפרויקט כולל דירות חדשות, שטחי מסחר ושטחים ציבוריים.

5-scaled.jpg

שם הפרויקט: מתחם הרותם אור יהודה

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

מיקום הפרויקט: רחוב הרותם 2, 7 ו-9 יקותיאל אדם 22-24, אור יהודה

דירות קיימות לפינוי: 48

משרדנו מלווה את בעלי הדירות במתחם הרותם יקותיאל אדם, אור יהודה.

הפרויקט מצוי בקרבת תחנת הרכבת הקלה (הקו הסגול) וכולל מאות דירות חדשות ושטחים ציבוריים.

שם הפרויקט: מתחם העצמאות יקותיאל אדם אור יהודה

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

מיקום הפרויקט: רחוב העצמאות 85 יקותיאל אדם 34-52, אור יהודה

דירות קיימות לפינוי: 104

משרדנו מלווה את בעלי הדירות במתחם העצמאות יקותיאל אדם, אור יהודה.

הפרויקט מצוי בקרבת תחנת הרכבת הקלה (הקו הסגול) וכולל מאות דירות חדשות ושטחים ציבוריים.

שם הפרויקט: מתחם הצבי באר שבע

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

מיקום הפרויקט: רחוב הצבי 55, באר שבע

דירות קיימות לפינוי: 30

משרדנו מלווה את בעלי הדירות במתחם הצבי, באר שבע.

הפרויקט כולל מאות דירות חדשות ושטחים ציבוריים בבנייה מרקמית לצד מגדלים.

הדמיה.jpg

054-6776296

bottom of page